Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia


Pozvánka na zasadanie 28.3.2018

Pozvánka na verejné zasadnutie

Oznamujeme občanom, že dňa   28. 03. 2018 o 18,00 hodine

sa koná

 zasadnutie

 

O B E C N É H O 

Z A S T U P I T E Ľ S T V A

V   SÁLE   KULTÚRNEHO   DOMU

 

P r o g r a m :

––––––––––– 

1. Správa o činnosti OZ a riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Správa o činnosti obecného zastupiteľstva a plnení úloh rozvojového

    programu obce za rok 2017.

    Predkladá: starosta obce

3. Správa inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie k 31. 12. 2017.

    Predkladá: predseda inventarizačnej komisie

4. Správa o činnosti komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

    za II. polrok 2017.

    Predkladá: predsedníčka komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017.

    Predkladá: kontrolórka obecného úradu

6. D i s k u s i a

7. Návrh na uznesenie

8. Ukončenie

 

Miroslav Beňadik

starosta   obce

Aktuálny rok 2017

Zasadnutie zo dňa 13.9.2017


dnes je: 23.3.2018

meniny má: Adrián

Príspevok 2% zaplatenej dane z príjmov

Milí rodičia, vážení spoluobčania. Občianske združenie “Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Nitrica” sa aj tento rok, tak ako po minulé roky v zákonnej lehote zaregistrovalo ako uchádzač o 2% zaplatenej dane z príjmov od fyzických alebo právnických osôb za rok 2017.

webygroup

Úvodná stránka