Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecný úrad

nadpis


  1. Pozývame Vás na hody v našej obci. 

     

Contacts:

 

 

logoPo. 24. Sv. Bartolomej apoštol
Ut. 25. Féria
St. 26. Féria
Št. 27. Sv. Monika
Pi. 28. Svätého Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi
So. 29. Mučenícka smrť Jána Krstiteľa
Ne. 30. 22. nedeľa v cezročnom období


 

Dodatok č. 4/2016 k VZN č. 1/2013

Schválené: 19.12.2016

Účinnosť: 1.1.2017

Obec Nitrica v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento

 

D O D A T O K   č. 4/2016

k

VZN č. 1/2013

 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy,  školského zariadenia a základnej umeleckej školy na príslušný kalendárny rok

§ 4

Výška a účel dotácie

 

1)  Výška dotácie na príslušný kalendárny rok v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa mení v Prílohe č.1  tohto VZN.

 

Príloha č. 1

Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy,  školského zariadenia a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nitrica

 

Školy a 

školské zariadenie

 

Dotácia na mzdy a prevádzku

 na rok 2017

Počet detí

Dotácia na

1 dieťa

Materská škola

62 705,00

25

2 508,20

Školský klub detí

15 020,00

101

148,71

Školská jedáleň

27 502,00

126

218,27

 ZUŠ

 

x

60,00

Spolu

originálne kompetencie

       105 227,00

x

x

 

Dodatok č. 4/2016 k VZN č. 1/2013 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 7. 12. 2016  uzn. č.21/2016 – I. b).

Návrh dodatku č. 4/2016 spracovala  Komisia ekonomiky a obchodu pri OZ Nitrica a bol  vyvesený dňa 18. 11. 2016 na úradnej tabuli obce.

Dodatok č. 4/2016  bol vyvesený dňa 8. 12. 2016 

Dodatok VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2017 

 

                                                                                               Miroslav Beňadik

                                                                                                   starosta obce


Pozvánka na zasadanie 25.9.2018

Pozvánka na zastupiteľstvo

Oznamujeme občanom, že dňa   25. 09. 2018 o 17,00 hodine

sa koná

 zasadnutie

 

O B E C N É H O 

Z A S T U P I T E Ľ S T V A

V   SÁLE   KULTÚRNEHO   DOMU

 

P r o g r a m :

––––––––––– 

1. Správa o činnosti OZ a riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Nitrica za I. polrok 2018.

    Predkladá: ekonómka obecného úradu

3. Príprava hodových osláv.

    Predkladá: predsedníčka komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

4. Prehodnotenie kultúrno – športového kalendára akcií za I. polrok 2018.

    Predkladá: predsedníčka komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

5. Príprava „Aktívu dôchodcov“ na mesiac október.

    Predkladá: predsedníčka komisie soc. vecí a rodiny

6. D i s k u s i a

7. Návrh na uznesenie

8. Ukončenie

 

                                                                           Miroslav Beňadik

                                                                              starosta   obce

Zmluvy » subjekt: Obec Nitrica » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
44/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyDohoda 15/12/01/560,00 €2.1.201631.12.2016
43/2015SOZAHromadná licenčná zmluvaHromadná licenčná zmluva0,00 €30.1.201630.1.2016
42/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyDohoda 15/12/010/43Dohoda 15/12/010/430,00 €2.1.201631.12.2016
41/2015Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-TN-V-143/2015-028 114 813,60 €nestanovený30.9.2020
40/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyDohoda č. 15/12/054/600,00 €nestanovenýnestanovený
39/2015Ing. Lenka MakatúrováZmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadostiŽiadosť 500,00 €nestanovenýnestanovený
38/2015Ing. Lenka MakatúrováZmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadostiŽiadosť 500,00 €nestanovenýnestanovený
37/2015Ing. Richard TomíkMandátna zmluva1 200,00 €nestanovenýnestanovený

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

webygroup

Úvodná stránka