Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva, matrika

Evidencia obyvateľstva

Evidencia obyvateľstva

Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 


Vybavuje

Ing. Jana Klemanová
tel.: 046/5497108
e-mail: jana.klemanova@obecnitrica.sk


Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu:

- Občiansky preukaz
- Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
- Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve
- Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
- Súhlas vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s       výnimkou prihlásenia jedného so spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa


Potvrdenie o trvalom pobyte:

- Občiansky preukaz
- Správny poplatok - platba v hotovosti do pokladne
- Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa


Zrušenie trvalého pobytu:

- Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
- Občiansky preukaz
- Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti - nie starší ako 3 mesiace
- Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu


 

Matrika

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Do matričných kníh nášho matričného úradu sa zapisujú udalosti (narodenia, uzavretia manželstiev, úmrtia), ktoré sa udiali na území našej obce.
Okrem toho sa zapisujú do matričných kníh i údaje o osvojení, určení otcovstva (pred a po narodení dieťaťa) a o rozvode manželstva.

Vybavuje

Ing. Jana Klemanová
tel.: 046/5497108
e-mail: jana.klemanova@obecnitrica.sk

 


 

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

webygroup

Úvodná stránka