Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu

Prehodnotenie kultúrno-športového kalendára akcií
za obdobie I. polroka  roku 2017

Prehodnotenie kultúrno-športového kalendára akcií

za obdobie I. polroka  roku 2017

 

Komisia KŠMaŠ pri OZ Nitrica v roku 2017 pracuje v zložení: Mgr. Monika Krajčíková, Ing. Jana Klemanová, Matúš Humaj, Stanislav Kytka, Mgr. Paulína Nemčeková a Ing. Mária Kráľová. Činnosť komisie sa riadi kalendárom kultúrno-spoločenských podujatí schváleným pre príslušný kalendárny rok.

Tradične sme so spoluobčanmi privítali Nový rok 2017 pri OÚ, kde si občania po ohňostroji pripili  a vypustili niekoľko balónov šťastia.

Dňa 5. januára 2017 sa popoludní od 16,00 hod. konal v sále kultúrneho domu ďalší ročník zábavného turnaja v hre Človeče, nehnevaj sa! Postupne si k súťažným stolom zasadlo 31 našich občanov. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe sladkých aj slaných dobrôt a nealko nápojov. Štyria najrýchlejší hráči postúpili do finálovej hry, ktorú si zahrali so živými figúrkami na pripravenom hracom pláne v zadnej časti sály kultúrneho domu. Pre víťazov boli pripravené vecné ceny, ale sladkú odmenu dostali všetci hráči.

Športoví nadšenci sa mohli zúčastniť stolnotenisového turnaja dňa 6. januára 2017 v telocvični základnej školy. Zo 16 zúčastnených hráčov boli v závere vyhodnotení a odmenení 4 najlepší. Pre nohejbalistov bol zorganizovaný dňa 7. januára 2017 turnaj, ktorého sa zúčastnilo 13 súťažiacich, ktorí vytvorili 4 tímy.

V spolupráci s hasičmi, hlavne zásluhou p. Ladislava Sányho, mali v zime občania k dispozícii klzisko na asfaltovej ploche ihriska. Z aktivity hasičov  a  ďalších občanov  ( Tomáš Hejtmánek , Miroslav Dundek- varenie kapustnice ) sa konalo aj veselé korčuľovanie v maskách.

Vďaka dobrým snehovým podmienkam sa nám podarilo tento rok zorganizovať aj obecnú sánkovačku v nedeľu 29.januára na kopci v časti Sobaliny. Okrem dobrej dráhy, pekného počasia a zvukov veselej hudby občanov čakalo aj občerstvenie- teplý čaj a pagáčiky. Potešila nás hojná účasť detí i dospelých.

Tento rok sme organizovali 11. februára 2017 jubilejný 30. reprezentačný ples. Zúčastnilo sa ho 136 hostí, už tradične domácich i občanov iných obcí a miest. Do tanca hrala skupina KTM. Úvodný program predviedla tanečná skupina Xoana z Prievidze. Bonusom k 30. výročiu bola cimbalová Poluvská muzika, ktorá spríjemňovala hosťom pobyt v priestoroch baru ( v obradnej miestnosti KD). Spolu s ňou si mnohí zaspomínali na krásne ľudové piesne, zaspievali si i zatancovali. Posilniť sa mohli všetci chutnou večerou a po vylosovaní tomboly ich čakali pripravené švédske stoly. Tentoraz bol hlavnou cenou v tombole 4-dňový pobyt pre 2 osoby v Jasnej. Ďakujeme za poskytnutie cien do tomboly všetkým sponzorom.

Pre naše deti sme už tradične pripravili karneval – v sobotu 18. februára 2017, na ktorom sa prezentovalo 69 krásnych aj nápaditých masiek. Privítali ich členovia komisie ako „Šmolkovia“ . Počas  prehliadky masiek po sále kultúrneho domu všetci prítomní  hlasovali – vyberali a zapisovali masky, ktoré sa im najviac páčili. Po tanečnom kole si deti mohli zasúťažiť v rýchlosti alebo v  šikovnosti. Po spočítaní hlasov boli postupne vyhlásené a odmenené všetky prítomné masky. Karneval ukončilo už tradičné prestrihnutie pripravenej balónovej dekorácie.

Vďaka členom DHZ Nitrica sa konalo v poslednú sobotu fašiangového obdobia – 25. februára 2017 – od rána fašiangovanie po obci a večer aj pochovávanie basy so zábavou až do rána. Veľkú zásluhu na tom má p. Silvia Zajacová st., ktorá nacvičila s veľkým množstvom obetavých a ochotných ľudí spevy a tance , ktoré spríjemnili sobotu občanom na uliciach obce. Ďakujeme za udržiavanie tejto tradície našim obetavým, šikovným hasičom, ich priateľom, a všetkým našim zúčastneným spoluobčanom! Poďakovanie patrí aj všetkým občanom, ktorí ich snahu ocenili, na uliciach čakali a pohostili fašiangový sprievod.

Dňa 12. marca 2017 sa pre všetky  ženy, ale aj ostatých občanov, uskutočnili oslavy MDŽ s vystúpením speváckej skupiny TRIO ELI (pod vedením p. Juríka z Dolných Vesteníc). Okrem piesní zazneli aj krátke príhovory, básne, ale aj  úsmevné príbehy a vtipy.

V nedeľu 30. apríla 2017 sa konalo tradičné stavanie mája pred OÚ. Kultúrnym programom nám túto akciu už tradične spríjemnila dychová hudba Hradišťanka s mažoretkami. Postavenie mája zabezpečili hasiči a pracovníci OÚ. Po vyzdobení a postavení mája sa občania mohli občerstviť alko aj nealko nápojmi. Pochutili si na sladkých koláčoch z pekárne p. Jozefa Vabca. O hudobnú kulisu sa tento rok postarali naši mladí hudobníci – trubkári pod vedením Vladislava Humaja- Marek Kleman ml., Adam Kleman a Martin Kleman a harmonikár Július Kleman.

Dňa 7. mája 2017  sme sa pri príležitosti 72. výročia víťazstva nad fašizmom stretli pred OÚ. Po odznení hymny a príhovore p. starostu sme za zvukov hymnických piesní položili veniec k pamätníku obetiam vojny pri obecnom úrade. Potom starosta obce zapálil pripravenú vatru. Pre občanov bolo pripravené tradične občerstvenie s opekačkou, aj  formou bufetu od p. Matúša Humaja. Posedenie do večerných hodín spríjemnili hudobným vystúpením dvojica VENIKA- Vladislav Humaj a Mária Kráľová.

Druhá májová nedeľa (14. máj 2017) bola dňom oslavy Dňa matiek v sále KD. Po slávnostnom príhovore si občania mohli pozrieť milý kultúrny program detí z MŠ a žiakov ZŠ, ktorý s nimi  každoročne pripravujú obetavé pani učiteľky, za čo im ďakujeme.

V nedeľu 28. mája 2017 sa občania zabavili pri zvukoch cimbalovej Poluvskej muziky, ktorá vyhrávala a spievala v amfiteátri pri KD. Okrem toho boli pripravené predajné stánky, kde si mohli občania zakúpiť rôzne ľudové, dekoračné a úžitkové výrobky ( predajcovia: Alexandra Klimová, Mgr.Jozef Kudry, Veronika Klemanová,  Beáta Šmýkalová, Michal Nemček, Lenka Belicová, Daniela Škultétyová). Veľmi krásna a zaujímavá bola pripravená výstava p. Milana Žáčika v priestoroch sály kultúrneho domu – „Bonsaje a kamene tvarované prírodou“, ktorá bola doplnená projekciou filmov s tematikou japonských záhrad. Domáce pečené klobásky, jaterničky a mäso ponúkal na predaj p. Július Bako s manželkou. Ďalšie občerstvenie v bufete zabezpečil p. Matúš Humaj.

Oslavy MDD sa tento rok uskutočnili v nedeľu 4. júna 2017. Patronát nad akciou mala naša občianka, p. Elena Cagáňová, ktorá v spolupráci s nadáciou „Úsmevy pre deti“ pripravila popoludnie plné zábavy, hudby, spevu, súťaží, tvorenia a radosti pre všetky deti. Dokonca bola pripravená tombola, ktorá deti veľmi potešila. Zabezpečené bolo aj občerstvenie. Akcia bola dobre organizačne pripravená,  neprialo nám však počasie a vonku pripravené aktivity sa po hodinke museli presunúť do priestorov kultúrneho domu. Aj v stiesnených podmienkach však pokračovali. Veľmi nás teší takáto aktivita zo strany občanov a pani Cagáňovej ďakujeme za jej ochotu a iniciatívu.

Prípravu a organizáciu všetkých akcií prvotne zabezpečuje Ing. Jana Klemanová v spolupráci s  p. starostom, predsedníčkou komisie, všetkými pracovníkmi a zamestnancami OÚ. Ďakujeme za pomoc členom našej komisie, poslancom OZ a ostatným občanom, ktorí prispeli k organizácii a úspešnému priebehu uskutočnených aktivít.

 

(Monika Krajčíková – predseda komisie KŠMaŠ, predložené na verejnom zasadnutí OZ dňa 13. 9. 2017)


 

Vyhodnotenie kultúrno-športového kalendára akcií za obdobie II. polroka roku 2016


 

dnes je: 21.3.2018

meniny má: Blahoslav

Príspevok 2% zaplatenej dane z príjmov

Milí rodičia, vážení spoluobčania. Občianske združenie “Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Nitrica” sa aj tento rok, tak ako po minulé roky v zákonnej lehote zaregistrovalo ako uchádzač o 2% zaplatenej dane z príjmov od fyzických alebo právnických osôb za rok 2017.

webygroup

Úvodná stránka