Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisia školstva, kultúry a športu

Vyhodnotenie kultúrno-športového kalendára akcií za obdobie II. polroka roku 2017

V druhom polroku roka 2017 pokračovali obecné aktivity 25. ročníkom futbalového turnaja o putovný pohár starostu obce in memorian Ivana Sányho, ktorý sa konal dňa 1. júla 2017. TJ Nitrica v spolupráci s obcou pripravili príjemný deň, ktorého základom bolo športové zápolenie futbalových mužstiev:  TJ  Družstevník Nitrica, Internacionáli Nitrica, TJ Slovan Návojovce  a OFK Tatran Hradište. Pre  občanov bolo pripravené občerstvenie v stánku, chutný poľovnícky guláš („šéfkuchár“ Dušan Šatka) podávaný v sále kultúrneho domu, kvalitné víno a 28 cien v tombole. Víťazom turnaja bolo naše mužstvo, TJ  Družstevník Nitrica. Ďalšie umiestnenia: 2. miesto OFK Hradište, 3.miesto TJ Návojovce a 4. miesto Internacionáli Nitrica. Mužstvám už tradične odovzdal starosta obce, Miroslav Beňadik, vecné ceny a diplomy, víťaz dostal putovný pohár. Po vyhodnotení turnaja a vylosovaní tomboly  mohli prítomní zostať na zábave pod holým nebom.

Spolupracovali sme 20. augusta 2017 na peknej akcii dôchodcov Zaspievajme si, ktorej sa zúčastnilo niekoľko zoskupení dôchodcov z blízkeho okolia. Vzájomne potešili seba i ostatných prítomných občanov ľudovými piesňami, milým slovpm i humornými scénkami. Nás reprezentoval senior klub Šafran s vystúpením v réžii Štefana Olejku. Všetci účinkujúci dostali od starostu obce spomienkové predmety. Po vystúpeniach bolo pre súbory pripravené posedenie s občerstvením.

Počas letných dní sa nám z dôvodu nepriaznivého počasia nepodarilo zorganizovať  v  plánovanom čase prázdninový večer. Preto sme túto aktivitu pripravili na konci augusta a spojili s pálením vatry k výročiu SNP dňa 28. augusta 2017. Pre rodiny s deťmi sme pripravili na nádvorí pri amfitátri posedenie, bufet, hry pre deti, maľovanie na tvár, tvorivé kútiky. Okrem členov komisie sa aktívne zapojili: p. Janka Mináriková, Jojo Nemček ml., Šimon Beňo, Martinko Kleman. Za pomoc pri aktivitách im ďakujeme. Pán Jozef Vabec ponúkal strojovú zmrzlinu.

Spomienkou na boje SNP bolo položenie venca k pamätníku padlým a tradičné zapálenie vatry. Pre občanov boli pripravené k opekaniu špekačky s chlebíkom a horčicou, vínko a kofola.

Cykloturistický výlet na počesť SNP sa konal dňa 29. augusta 2017. Zúčastnila sa ho tentoraz len malá skupinka  cyklistických nadšencov - 3 deti a 5 dospelých. Počasie im prialo, príjemne a zdravo strávili tento sviatočný deň.

Na jeseň sme v obci privítali aj Divadlo bez domova z Bratislavy.

Obecné hodové oslavy sa  konali v dňoch 29. septembra- 1. októbra 2017.

Postavené boli obecné drevené stánky i posedenie pre občanov. K výzdobe javiska amfiteátra i výstavky v KD prispeli aj žiaci zo základnej školy svojimi jesennými dekoráciami. V blízkosti ihriska bol k dispozícii bufet s občerstvením.

Akcie počas hodových osláv:

29. september 2017 – piatok

Športový deň pre deti

Žiaci ZŠ s MŠ Nitrica do školy prišli v športovom oblečení, odišli spoločne do prírody, kde sa venovali zábave a športovaniu. Po návrate do školy ich všetkých čakal chutný spoločný obed.

Spoločný futbalový zápas zmiešaných družstiev (muži, ženy, deti ...)

(prezentácia hráčov a rozdelenie do družstiev od 15,45 h, sladká odmena pre  športových nadšencov) (Multifunkčné ihrisko)

Posedenie pri hodovom guláši  (Pohostinstvo Federál)

Posedenie pri živej hudbe (hudba Štefan Gašparovič, grilované špeciality - Pohostinstvo SC Nová Lagúna)

30. september 2017 – sobota

 XII. ročník súťaže DHZ Nitrica in memoriam Petra Líšku  (ihrisko Nitrica)

Prechádzka náučným chodníkom  ( spoločný zraz v novej oddychovej zóne nad poštou)

Cvičenie na trampolínach pre deti – deti dostali diplomy, sladkosti (areál pri KD Nitrica)

Vystúpenie detského divadelného súboru BABLAND z Lehoty pod Vtáčnikom  (sála KD Nitrica) – odohrali dve predstavenia s humorným aj poučným dejom.

Divadelné predstavenie Dámska šatňa z Trenčína (sála KD Nitrica)- účinkovala naša obyvateľka – študentka súkromného konzervatória v TO – Rafaela Zajacová.

Hodová zábava –hrala skupina Nominácia, podávali sa grilované kolená(Pohostinstvo Muflón)

01. október 2017 – nedeľa

Slávnostná svätá omša Kostol sv. Michala

Futbalový zápas Nitrica - Veľká Lehôtka(ihrisko Nitrica)

Vystúpenie Dychovej hudby Textilanka z Trenčína (areál pred  KD Nitrica)

Vylosovanie hodovej TOMBOLY (areál pred KD Nitrica)

Posedenie pri hudbe –spieval náš občan Vladimír Olejka (areál pred KD Nitrica)

Sprievodné akcie hodových osláv:

Počas hodového víkendu boli pre deti pripravené kolotoče a v nedeľu tiež skákací hrad, balóny, cukrová vata ...V nedeľu od 14,00 h do 17,00 h prebiehal 3. ročník ochutnávky „Jablkové a iné dobroty“ -domáce špeciality z jabĺčok a iných dobrôt od 17 našich šikovných nitrických gazdiniek. Výťažok z ochutnávky bol venovaný ako podpora činnosti Jednoty dôchodcov Nitrica. Ďalej bolo pre deti pripravené maľovanie na tvár. (areál pred KD Nitrica) V nedeľu od 14,00 h do 17,00 h si mohli ľudia pozrieť výstavu športových trofejí úspešných športovcov z našej obce- Paula Cagáňová, Tomáš Kleman, Martin Šrámka, Martin Bruška, ako aj ľudové výrobky z dreva p. Mariána Pisáka a iné tvorivé práce 25 našich občanov a žiakov ZŠ. (klub KD Nitrica) Výstavku pripravili pracovníčky OÚ.

V utorok 5. decembra 2017 potešil deti príchod Mikuláša (p. Tomáš Hejtmánek), ktorý sa k nám už tradične priviezol na povoze p. Bystríka Vabca. Už tradične s ním prišli aj anjeli (Elenka Šúňová, Dominika Šlabiarová) a čerti (Dorotka Mináriková, Alicka Hejtmánková). Pripravili sme mu aj privítanie vďaka trúbkarom (p. Vladislav Humaj a jeho žiaci Martinko Kleman a Adam Kleman), ktorí zahrali niekoľko kolied. Po rozsvietení vianočného stromčeka deti Mikulášovi povedali básničky a zaspievali. Potom boli všetky deti obdarované balíčkami so sladkosťami.

V nedeľu 17. decembra 2017 sme zorganizovali 2. ročník akcie Vianočné trhy. Po krásnom vianočnom programe detí ZŠ s MŠ Nitrica sa občania mohli zastaviť v predajných stánkoch pri kultúrnom dome. Svoje výrobky predávali naši občania i hostia, boli pripravené aj stánky s občerstvením - nechýbali klobásky a hurky (p. Július Bako), vianočný punč, varené vínko, teplý čaj... Náladu nám spríjemňovali hudbou a spevom p. Vladislav Humaj, Juraj Masarovič a Mária Kráľová. Kultúrnym spestrením trhov bolo opäť vystúpenie nášho senior klubu Šafran s pásmom kolied a vinšov. Akcie sa občania zúčastnili v hojnom počte.

Zakončením celoročnej práce komisie bol polnočný ohňostroj a vítanie nového roka 2018.  Spoluobčania si vzájomne povinšovali a mohli sa zahriať pohárikom horúceho vareného vínka.

 

Ďakujem všetkým členom komisie za ochotu, aktivitu a obetavosť.

Za spoluprácu počas akcií ďakujem p. starostovi Miroslavovi Beňadikovi, všetkým pracovníkom OÚ, zamestnancom obecného úradu zamestnaným prostredníctvom zmluvy s ÚPSVaR, poslancom OZ, členom DHZ, členom TJ Nitrica, p. Vladislavovi Humajovi (hudobné sprievody k akciám) a ostatným občanom (napr. Veronika Klemanová, Jozef Hank), ktorí sa aktívne zapájali do organizovania obecných akcií. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí prispievajú do tomboly na obecných akciách.. Veľkou pomocou pri zabezpečovaní občerstvenia počas akcií je ochota a aktivita p. Matúša Humaja a kolektívu ľudí, ktorí s ním spolupracujú, za čo im v mene celej komisie tiež ďakujem.

 

(Monika Krajčíková – predseda komisie KŠMaŠ, predložené na verejnom zasadnutí OZ

dňa 28. marca 2018)


 

Prehodnotenie kultúrno-športového kalendára akcií
za obdobie I. polroka  roku 2017

Prehodnotenie kultúrno-športového kalendára akcií

za obdobie I. polroka  roku 2017

 

Komisia KŠMaŠ pri OZ Nitrica v roku 2017 pracuje v zložení: Mgr. Monika Krajčíková, Ing. Jana Klemanová, Matúš Humaj, Stanislav Kytka, Mgr. Paulína Nemčeková a Ing. Mária Kráľová. Činnosť komisie sa riadi kalendárom kultúrno-spoločenských podujatí schváleným pre príslušný kalendárny rok.

Tradične sme so spoluobčanmi privítali Nový rok 2017 pri OÚ, kde si občania po ohňostroji pripili  a vypustili niekoľko balónov šťastia.

Dňa 5. januára 2017 sa popoludní od 16,00 hod. konal v sále kultúrneho domu ďalší ročník zábavného turnaja v hre Človeče, nehnevaj sa! Postupne si k súťažným stolom zasadlo 31 našich občanov. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe sladkých aj slaných dobrôt a nealko nápojov. Štyria najrýchlejší hráči postúpili do finálovej hry, ktorú si zahrali so živými figúrkami na pripravenom hracom pláne v zadnej časti sály kultúrneho domu. Pre víťazov boli pripravené vecné ceny, ale sladkú odmenu dostali všetci hráči.

Športoví nadšenci sa mohli zúčastniť stolnotenisového turnaja dňa 6. januára 2017 v telocvični základnej školy. Zo 16 zúčastnených hráčov boli v závere vyhodnotení a odmenení 4 najlepší. Pre nohejbalistov bol zorganizovaný dňa 7. januára 2017 turnaj, ktorého sa zúčastnilo 13 súťažiacich, ktorí vytvorili 4 tímy.

V spolupráci s hasičmi, hlavne zásluhou p. Ladislava Sányho, mali v zime občania k dispozícii klzisko na asfaltovej ploche ihriska. Z aktivity hasičov  a  ďalších občanov  ( Tomáš Hejtmánek , Miroslav Dundek- varenie kapustnice ) sa konalo aj veselé korčuľovanie v maskách.

Vďaka dobrým snehovým podmienkam sa nám podarilo tento rok zorganizovať aj obecnú sánkovačku v nedeľu 29.januára na kopci v časti Sobaliny. Okrem dobrej dráhy, pekného počasia a zvukov veselej hudby občanov čakalo aj občerstvenie- teplý čaj a pagáčiky. Potešila nás hojná účasť detí i dospelých.

Tento rok sme organizovali 11. februára 2017 jubilejný 30. reprezentačný ples. Zúčastnilo sa ho 136 hostí, už tradične domácich i občanov iných obcí a miest. Do tanca hrala skupina KTM. Úvodný program predviedla tanečná skupina Xoana z Prievidze. Bonusom k 30. výročiu bola cimbalová Poluvská muzika, ktorá spríjemňovala hosťom pobyt v priestoroch baru ( v obradnej miestnosti KD). Spolu s ňou si mnohí zaspomínali na krásne ľudové piesne, zaspievali si i zatancovali. Posilniť sa mohli všetci chutnou večerou a po vylosovaní tomboly ich čakali pripravené švédske stoly. Tentoraz bol hlavnou cenou v tombole 4-dňový pobyt pre 2 osoby v Jasnej. Ďakujeme za poskytnutie cien do tomboly všetkým sponzorom.

Pre naše deti sme už tradične pripravili karneval – v sobotu 18. februára 2017, na ktorom sa prezentovalo 69 krásnych aj nápaditých masiek. Privítali ich členovia komisie ako „Šmolkovia“ . Počas  prehliadky masiek po sále kultúrneho domu všetci prítomní  hlasovali – vyberali a zapisovali masky, ktoré sa im najviac páčili. Po tanečnom kole si deti mohli zasúťažiť v rýchlosti alebo v  šikovnosti. Po spočítaní hlasov boli postupne vyhlásené a odmenené všetky prítomné masky. Karneval ukončilo už tradičné prestrihnutie pripravenej balónovej dekorácie.

Vďaka členom DHZ Nitrica sa konalo v poslednú sobotu fašiangového obdobia – 25. februára 2017 – od rána fašiangovanie po obci a večer aj pochovávanie basy so zábavou až do rána. Veľkú zásluhu na tom má p. Silvia Zajacová st., ktorá nacvičila s veľkým množstvom obetavých a ochotných ľudí spevy a tance , ktoré spríjemnili sobotu občanom na uliciach obce. Ďakujeme za udržiavanie tejto tradície našim obetavým, šikovným hasičom, ich priateľom, a všetkým našim zúčastneným spoluobčanom! Poďakovanie patrí aj všetkým občanom, ktorí ich snahu ocenili, na uliciach čakali a pohostili fašiangový sprievod.

Dňa 12. marca 2017 sa pre všetky  ženy, ale aj ostatých občanov, uskutočnili oslavy MDŽ s vystúpením speváckej skupiny TRIO ELI (pod vedením p. Juríka z Dolných Vesteníc). Okrem piesní zazneli aj krátke príhovory, básne, ale aj  úsmevné príbehy a vtipy.

V nedeľu 30. apríla 2017 sa konalo tradičné stavanie mája pred OÚ. Kultúrnym programom nám túto akciu už tradične spríjemnila dychová hudba Hradišťanka s mažoretkami. Postavenie mája zabezpečili hasiči a pracovníci OÚ. Po vyzdobení a postavení mája sa občania mohli občerstviť alko aj nealko nápojmi. Pochutili si na sladkých koláčoch z pekárne p. Jozefa Vabca. O hudobnú kulisu sa tento rok postarali naši mladí hudobníci – trubkári pod vedením Vladislava Humaja- Marek Kleman ml., Adam Kleman a Martin Kleman a harmonikár Július Kleman.

Dňa 7. mája 2017  sme sa pri príležitosti 72. výročia víťazstva nad fašizmom stretli pred OÚ. Po odznení hymny a príhovore p. starostu sme za zvukov hymnických piesní položili veniec k pamätníku obetiam vojny pri obecnom úrade. Potom starosta obce zapálil pripravenú vatru. Pre občanov bolo pripravené tradične občerstvenie s opekačkou, aj  formou bufetu od p. Matúša Humaja. Posedenie do večerných hodín spríjemnili hudobným vystúpením dvojica VENIKA- Vladislav Humaj a Mária Kráľová.

Druhá májová nedeľa (14. máj 2017) bola dňom oslavy Dňa matiek v sále KD. Po slávnostnom príhovore si občania mohli pozrieť milý kultúrny program detí z MŠ a žiakov ZŠ, ktorý s nimi  každoročne pripravujú obetavé pani učiteľky, za čo im ďakujeme.

V nedeľu 28. mája 2017 sa občania zabavili pri zvukoch cimbalovej Poluvskej muziky, ktorá vyhrávala a spievala v amfiteátri pri KD. Okrem toho boli pripravené predajné stánky, kde si mohli občania zakúpiť rôzne ľudové, dekoračné a úžitkové výrobky ( predajcovia: Alexandra Klimová, Mgr.Jozef Kudry, Veronika Klemanová,  Beáta Šmýkalová, Michal Nemček, Lenka Belicová, Daniela Škultétyová). Veľmi krásna a zaujímavá bola pripravená výstava p. Milana Žáčika v priestoroch sály kultúrneho domu – „Bonsaje a kamene tvarované prírodou“, ktorá bola doplnená projekciou filmov s tematikou japonských záhrad. Domáce pečené klobásky, jaterničky a mäso ponúkal na predaj p. Július Bako s manželkou. Ďalšie občerstvenie v bufete zabezpečil p. Matúš Humaj.

Oslavy MDD sa tento rok uskutočnili v nedeľu 4. júna 2017. Patronát nad akciou mala naša občianka, p. Elena Cagáňová, ktorá v spolupráci s nadáciou „Úsmevy pre deti“ pripravila popoludnie plné zábavy, hudby, spevu, súťaží, tvorenia a radosti pre všetky deti. Dokonca bola pripravená tombola, ktorá deti veľmi potešila. Zabezpečené bolo aj občerstvenie. Akcia bola dobre organizačne pripravená,  neprialo nám však počasie a vonku pripravené aktivity sa po hodinke museli presunúť do priestorov kultúrneho domu. Aj v stiesnených podmienkach však pokračovali. Veľmi nás teší takáto aktivita zo strany občanov a pani Cagáňovej ďakujeme za jej ochotu a iniciatívu.

Prípravu a organizáciu všetkých akcií prvotne zabezpečuje Ing. Jana Klemanová v spolupráci s  p. starostom, predsedníčkou komisie, všetkými pracovníkmi a zamestnancami OÚ. Ďakujeme za pomoc členom našej komisie, poslancom OZ a ostatným občanom, ktorí prispeli k organizácii a úspešnému priebehu uskutočnených aktivít.

 

(Monika Krajčíková – predseda komisie KŠMaŠ, predložené na verejnom zasadnutí OZ dňa 13. 9. 2017)


 

Vyhodnotenie kultúrno-športového kalendára akcií za obdobie II. polroka roku 2016

Vyhodn. kalend. II.polrok 2016.pdf(254.8 kB)Vyhodn. kalend. II.polrok 2016.pdf

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka