Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Vysielanie - AMOS 2018Vytlačiť
 

Televízny záznam ankety Zlatý AMOS bude vysielaný v Sobotu 30.06.2018 o 12:40 hod. na STV2. Účinkujú v ňom žiaci našej školy a p. učiteľkou Krajčíkovou.


 
 

Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemkuVytlačiť
 

Obec NITRICA v súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer budúceho predaja nehnuteľnosti – pozemku p. č. 259/6 – zastavaná plocha o výmere 20 m nachádzajúca sa v k. ú. Račice a to na základe žiadosti p. Daniela Ďuricu a manž. Kataríny, trvale bytom Nitrica č. 276,  nakoľko odpredávaná parcela tvorí preddomovú záhradku, ktorá je dlhodobo užívaná, udržiavaná a oplotená rodinou žiadateľa.

 

Tento zmluvný prevod je v zmysle uznesenia OZ v Nitrici č. 9/2015 – II., b) zo dňa 28. októbra 2015.


 
 

Odpredaj dopravného vozidlaVytlačiť
 

Obec Nitrica týmto zverejňuje odpredaj dopravného automobilu špec. požiarneho vozidla AVIA A31 K/5 rok výroby1985. Vozidlo je od  30. 09. 2015 vyradené z evidencie.

Cena odpredaja je stanovená uznesením OZ č. 9/2015 – II., d) zo dňa 28. 10. 2015 v sume 500,-- €  a poplatky spojené so zakúpením vozidla.

Lehota zverejnenia  tejto ponuky končí  30. 11. 2015.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese:

Obecný úrad

972 22  NITRICA č. 489


 
 

Cvičenie jumpingVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že

od 2. decembra 2015

sa v našej obci začína cvičenie JUMPINGU na trampolínach.

Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili na Obecnom úrade Nitrica

do 20.11.2015.

Cvičiť sa bude v pondelky a stredy o 18,00 hodine

v Kultúrnom dome Nitrica, cena za 1 cvičenie je 2,50€/ osobu.


 
 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v NITRICI na rok 2016Vytlačiť
 

M A R E C   2016

1. Správa o činnosti OZ a riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Správa o činnosti obecného zastupiteľstva a plnení úloh rozvojového        

    programu obce za rok 2015.

    Predkladá: starosta obce

3. Správa inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie k 31. 12. 2015.

    Predkladá: predseda inventarizačnej komisie

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015.

    Predkladá: kontrolórka obecného úradu

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. U k o n č e n i e

 

J Ú N   2016 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Nitrici

     za rok 2015  a schválenie záverečného účtu.

    Predkladá: ekonómka obecného úradu

3. Správa o stave likvidácie a separácie pevného domového odpadu v zmysle

    prijatého VZN obce.

   Predkladá: predseda komisie OVP a ŽP    

4. Príprava XXIV. ročníka futbalového turnaja  o „Putovný pohár starostu obce“           

5. D i s k u s i a 

6. Návrh na uznesenie

7. U k o n č e n i e

 

S E P T E M B E R   2016 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Prejednanie diskusných príspevkov z júnového  zasadnutia.

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Nitrica za I. polrok 2016.        

    Predkladá: ekonómka obecného úradu

4. Príprava hodových osláv.

    Predkladá: predseda komisie  kultúry, mládeže a športu 

5. Prehodnotenie kultúrno – športového kalendára akcií za I. polrok 2016.

    Predkladá: predseda komisie  školstva, kultúry, mládeže a športu   

6. Príprava „Aktívu dôchodcov“ na mesiac október.

    Predkladá: predseda komisie  soc. vecí a  rodiny

7. D i s k u s i a

8. Návrh na uznesenie

9. U k o n č e n i e

 

N O V E  M B E R    2016 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Predloženie a schválenie návrhu plánu práce OZ na rok 2017.

    Predkladá: starosta obce

3. Prejednanie a schválenie návrhu kultúrno-športového kalendára akcií na rok 2017.

    Predkladá: predseda komisie kultúry, mládeže a športu

4. Príprava „XXX. reprezentačného plesu“.

    Predkladá: predseda komisie  kultúry, mládeže a športu

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. U k o n č e n i e

 

Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v NITRICI, konaného dňa 18. 11.  2015 číslom uznesenia 10/2015 – II., b). 


 
 

Výzva na obnovu školskej jedálneVytlačiť
 

Vážení občania, pomôžte nám, prosím, Vašim príspevkom v hodnote jedného eura obnoviť školskú kuchyňu a skrášliť prostredie školskej jedálne. Bližšie informácie získate na adrese.

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/2941

Ďakujeme.
Zamestnanci a žiaci ZŠ s MŠ Nitrica


 
 
Položky 19-24 z 160

dnes je: 10.12.2018

meniny má: Radúz

webygroup

Úvodná stránka