Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Separácia a zber komunálneho odpaduVytlačiť
 


 
 

Detský karneval - 5. februára 2016Vytlačiť
 

Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu pri OZ Nitrica srdečne pozýva všetky deti na Detský karneval 5. februára 2016, t.j. v piatok o 16,30 hod. do Kultúrneho domu Nitrica.

Prezentácia masiek začína od 16,00 hod. v klube KD Nitrica. Pre každú masku je pripravená odmena, súťaže a malé občerstvenie. Tešíme sa na Vás!
plagát


 
 

Príspevok 2% zaplatenej dane z príjmovVytlačiť
 


Milí rodičia, vážení spoluobčania.
Občianske združenie “Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Nitrica” sa aj tento rok, tak ako po minulé roky v zákonnej lehote zaregistrovalo ako uchádzač o 2% zaplatenej dane z príjmov od fyzických alebo právnických osôb za rok 2015.
Z tohto dôvodu sa obraciame na Vás so žiadosťou o príspevok 2% zaplatenej dane z príjmov. Všetky získané finančné prostriedky sú použité na zlepšenie vyučovacích podmienok a nákup učebných pomôcok pre naších žiakov.

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať 2%: 

15.2.2016 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

31.3.2016 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

31.3.2016 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane. Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. 

30.4.2016 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Ďakujeme.

Ing. Miroslav Jemala


 
 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaníVytlačiť
 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní File0001.PDF File0001.PDF (3.1 MB)

 
 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voličaVytlačiť
 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voliča Info pre volica.pdf Info pre volica.pdf (269.4 kB)

 
 

Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemkuVytlačiť
 

Obec NITRICA v súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer budúceho predaja nehnuteľností:

p. č. 448/2  – zastavané plochy a nádvoria o výmere 382 m, k. ú. Račice,

p. č. 448/3 – záhrada o výmere 234 m, k. ú. Račice,

na základe žiadosti:

Igora Sapára, trvale bytom Dolné Vestenice, Ľ. Štúra 70/3

a Moniky Sapárovej, bytom Nováky, M. R. Štefánika 1/5,

v sume 3,32/ m s tým, že náklady spojené s prevodom si hradia kupujúci. 

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Parcely, ktoré boli vo vlastníctve rodiny Sapárovej, neskôr vyvlastnené a následne pridelené na výstavbu rodinného domu, neboli právne usporiadané do ich vlastníctva.  Pozemok je oplotený a rodina ho užívala s vedomím, že sú vlastníkmi. 

  

Tento zmluvný prevod je v zmysle uznesenia OZ v Nitrici č. 12/2016 – I., b) zo dňa 23. februára 2016.


 
 
Položky 19-24 z 139

dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav

webygroup

Úvodná stránka