Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

OznamyZasadnutia

Pozvánka na verejné zasadnutieVytlačiť
 

OBECNÝ   ÚRAD  -     N I T R I C A

–––––––––––––––––––––––––––––––

 

O Z N Á M E N I E

 

Oznamujeme občanom, že dňa   18. 11. 2015 o 18,00 hodine

sa koná

 zasadnutie

 

O B E C N É H O 

Z A S T U P I T E Ľ S T V A

V   SÁLE   KULTÚRNEHO   DOMU

 

P r o g r a m :

––––––––––– 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Predloženie a schválenie návrhu plánu práce OZ na rok 2016.

    Predkladá: starosta obce

3. Prejednanie a schválenie návrhu kultúrno – športového kalendára

    akcií na rok 2016.

    Predkladá: predseda komisie kultúry, mládeže a športu

4. Príprava „XXIX. reprezentačného plesu“.

    Predkladá: predseda komisie kultúry, mládeže a športu

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. Ukončenie

 

                                                                           Miroslav Beňadik

                                                                              starosta   obce


 
 

Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Obecný úrad Nitrica

OZNÁMENIE 

Oznamujeme občanom, že dňa 27. 03. 2019 o 18,00 hodine sa koná zasadnutie obecného zastupiteľstva v sále kultúrneho domu.


 
 

Pozvánka na verejné zasadnutieVytlačiť
 

OBECNÝ   ÚRAD  -     N I T R I C A

–––––––––––––––––––––––––––––––

OZNÁMENIE

 

Oznamujeme občanom, že dňa   23. 03. 2016 o 18,00 hodine

sa koná

 zasadnutie

 

O B E C N É H O 

Z A S T U P I T E Ľ S T V A

V   SÁLE   KULTÚRNEHO   DOMU

 

P r o g r a m :

––––––––––– 

1. Správa o činnosti OZ a riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Správa o činnosti obecného zastupiteľstva a plnení úloh rozvojového

    programu obce za rok 2015.

    Predkladá: starosta obce

3. Správa inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie k 31. 12. 2015.

    Predkladá: predseda inventarizačnej komisie

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015.

    Predkladá: kontrolórka obecného úradu

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. Ukončenie

 

                                                                           Miroslav Beňadik

                                                                              starosta   obce


 
 

Pozvánka na verejné zasadnutieVytlačiť
 

OBECNÝ   ÚRAD  -     N I T R I C A

–––––––––––––––––––––––––––––––

Oznamujeme občanom, že dňa   22. 06. 2016 o 19,00 hodine

sa koná

 zasadnutie

 

O B E C N É H O 

Z A S T U P I T E Ľ S T V A

V   SÁLE   KULTÚRNEHO   DOMU

 

P r o g r a m :

––––––––––– 

1. Správa o činnosti OZ, riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Nitrica za rok 2015

    a schválenie záverečného účtu.

    Predkladá: kontrolórka obecného úradu

3. Správa o stave likvidácie a separácie pevného domového odpadu v zmysle

    prijatého VZN obce.

    Predkladá: predseda komisie ŽP a OVP

4. Príprava XXIII. ročníka futbalového turnaja o „Putovný pohár

    starostu obce“

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. Ukončenie

 

 

                                                                           Miroslav Beňadik

                                                                              starosta obce

 


 
 
Položky 205-208 z 208

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka