Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Odpredaj dopravného vozidlaVytlačiť
 

Obec Nitrica týmto zverejňuje odpredaj dopravného automobilu špec. požiarneho vozidla AVIA A31 K/5 rok výroby1985. Vozidlo je od  30. 09. 2015 vyradené z evidencie.

Cena odpredaja je stanovená uznesením OZ č. 9/2015 – II., d) zo dňa 28. 10. 2015 v sume 500,-- €  a poplatky spojené so zakúpením vozidla.

Lehota zverejnenia  tejto ponuky končí  30. 11. 2015.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese:

Obecný úrad

972 22  NITRICA č. 489


 
 

Cvičenie jumpingVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že

od 2. decembra 2015

sa v našej obci začína cvičenie JUMPINGU na trampolínach.

Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili na Obecnom úrade Nitrica

do 20.11.2015.

Cvičiť sa bude v pondelky a stredy o 18,00 hodine

v Kultúrnom dome Nitrica, cena za 1 cvičenie je 2,50€/ osobu.


 
 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v NITRICI na rok 2016Vytlačiť
 

M A R E C   2016

1. Správa o činnosti OZ a riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Správa o činnosti obecného zastupiteľstva a plnení úloh rozvojového        

    programu obce za rok 2015.

    Predkladá: starosta obce

3. Správa inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie k 31. 12. 2015.

    Predkladá: predseda inventarizačnej komisie

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015.

    Predkladá: kontrolórka obecného úradu

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. U k o n č e n i e

 

J Ú N   2016 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Nitrici

     za rok 2015  a schválenie záverečného účtu.

    Predkladá: ekonómka obecného úradu

3. Správa o stave likvidácie a separácie pevného domového odpadu v zmysle

    prijatého VZN obce.

   Predkladá: predseda komisie OVP a ŽP    

4. Príprava XXIV. ročníka futbalového turnaja  o „Putovný pohár starostu obce“           

5. D i s k u s i a 

6. Návrh na uznesenie

7. U k o n č e n i e

 

S E P T E M B E R   2016 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Prejednanie diskusných príspevkov z júnového  zasadnutia.

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Nitrica za I. polrok 2016.        

    Predkladá: ekonómka obecného úradu

4. Príprava hodových osláv.

    Predkladá: predseda komisie  kultúry, mládeže a športu 

5. Prehodnotenie kultúrno – športového kalendára akcií za I. polrok 2016.

    Predkladá: predseda komisie  školstva, kultúry, mládeže a športu   

6. Príprava „Aktívu dôchodcov“ na mesiac október.

    Predkladá: predseda komisie  soc. vecí a  rodiny

7. D i s k u s i a

8. Návrh na uznesenie

9. U k o n č e n i e

 

N O V E  M B E R    2016 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Predloženie a schválenie návrhu plánu práce OZ na rok 2017.

    Predkladá: starosta obce

3. Prejednanie a schválenie návrhu kultúrno-športového kalendára akcií na rok 2017.

    Predkladá: predseda komisie kultúry, mládeže a športu

4. Príprava „XXX. reprezentačného plesu“.

    Predkladá: predseda komisie  kultúry, mládeže a športu

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. U k o n č e n i e

 

Schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v NITRICI, konaného dňa 18. 11.  2015 číslom uznesenia 10/2015 – II., b). 


 
 

Výzva na obnovu školskej jedálneVytlačiť
 

Vážení občania, pomôžte nám, prosím, Vašim príspevkom v hodnote jedného eura obnoviť školskú kuchyňu a skrášliť prostredie školskej jedálne. Bližšie informácie získate na adrese.

https://www.ludialudom.sk/vyzvy/2941

Ďakujeme.
Zamestnanci a žiaci ZŠ s MŠ Nitrica


 
 

Pozvánka na MikulášaVytlačiť
 

Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu

pri OZ Nitrica

srdečne pozýva všetky deti na

 

STRETNUTIE

S MIKULÁŠOM

 

dňa 5. decembra 2015, t.j. v sobotu, o 16,30 pred Kultúrny dom Nitrica.

 

Mikuláš sa na Vás všetkých veľmi teší

a má pre Vás pripravené prekvapenia.

Potešte ho aj Vy, milé deti, peknými básničkami alebo pesničkami!

Srdečne Vás všetkých pozývame!


 
 

Pozvánka na stolnotenisový turnajVytlačiť
 

Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu pri OZ Nitrica 

pozýva všetkých priateľov športu na

STOLNOTENISOVÝ

TURNAJ

 dňa 29.12.2015 o 16.00 hod.

v telocvični ZŠ s MŠ Nitrica

prezentácia hráčov 15,30 - 16,00 hod.

Príďte sa zabaviť a zašportovať si!

Pozvánka na stolnotenisový turnaj Stolnotenis2015.pdf Stolnotenis2015.pdf (187.7 kB)

 
 
Položky 37-42 z 189

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

webygroup

Úvodná stránka