Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Príspevok 2% zaplatenej dane z príjmovVytlačiť
 

Milí rodičia, vážení spoluobčania.

Občianske združenie “Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Nitrica” sa aj tento rok, tak ako po minulé roky v zákonnej lehote zaregistrovalo ako uchádzač o 2% zaplatenej dane z príjmov od fyzických alebo právnických osôb za rok 2016.

Z tohto dôvodu sa obraciame na Vás so žiadosťou o príspevok 2% zaplatenej dane z príjmov. Všetky získané finančné prostriedky sú použité na zlepšenie vyučovacích podmienok a nákup učebných pomôcok pre naších žiakov.

V roku 2016 sa nám okrem iného podarilo zo získaných finančných prostriedkov vybaviť jednu triedu novými školskými lavicami, stoličkami a zakúpiť do jednej triedy Interaktívnu tabuľu spolu s príslušenstvom. 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať 2%

15.2.2017 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

31.3.2017 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

31.3.2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane. Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. 

30.4.2017 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Ďakujeme.

Ing. Miroslav Jemala

predseda RZ pri ZŠ s MŠ Nitrica

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane vyhlasenie-zamestnanci-2016.pdf vyhlasenie-zamestnanci-2016.pdf (228.7 kB)
VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane vyhlasenie-zamestnanci-2016.docx vyhlasenie-zamestnanci-2016.docx (14.3 kB)

 
 

Zverejnenie a výzvaVytlačiť
 


 
 

Upovedomenie o začatí konania vo veci podstatnej zmeny integrovaného povoleniaVytlačiť
 


 
 

Zmena tel. čísiel Obecného úraduVytlačiť
 

Vážení občania,

od 01.03.2017 platia nové telefónne čísla pre komunikáciu s Obecným úradom.

 

Nové telefónne čísla:

 

Dana Kytková

ekonóm, účtovník

0945 447 354

 

Ing. Jana Klemanová

matrika, evidencia obyvateľstva, stavebná agenda

0945 447 308

 

Ingrid Dudášová

dane a poplatky

0945 447 328

 

Jana Šlabiarová

0945 447 329

 

pevná linka: 046 54 97 108

 


 
 

Jarné upratovanieVytlačiť
 

Obce Nitrica

 

pozýva obyvateľov obce

 

na spoločné

 

JARNÉ UPRATOVANIE

 

v piatok 17.3.2017 a v sobotu 18.03.2017.

 

Prosíme Vás tiež o brigádu a pomoc pri upratovaní priestranstiev v okolí Kostola sv. Michala, Kaplnky Božského srdca ako aj parku v Račiciach.

 

Odpad z upratovania spred rodinných domov a z miestnych komunikácií sa bude odvážať

 

v piatok a v sobotu od 14,00 h do 15,00 h

obecným traktorom.

 

Urobme si sami NITRICU krajšou a privítajme jar a veľkonočné sviatky v čistote!

 

Aj týmto jednoduchým spôsobom môže každý z nás prispieť k jej skrášleniu.

 

 

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa do upratovania zapoja!


 
 

Pozvánka na verejné zasadnutieVytlačiť
 

OBECNÝ   ÚRAD  -     N I T R I C A

–––––––––––––––––––––––––––––––

 

OZNÁMENIE

 

Oznamujeme občanom, že dňa   30. 03. 2017 o 18,00 hodine

sa koná

 zasadnutie

 

O B E C N É H O 

Z A S T U P I T E Ľ S T V A

V   SÁLE   KULTÚRNEHO   DOMU

 

P r o g r a m :

––––––––––– 

1. Správa o činnosti OZ a riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Správa o činnosti obecného zastupiteľstva a plnení úloh rozvojového

    programu obce za rok 2016.

    Predkladá: starosta obce

3. Správa inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie k 31. 12. 2016.

    Predkladá: predseda inventarizačnej komisie

4. Správa o činnosti komisie školstva, kultúry, mládeže a športu za rok 2016.

    Predkladá: predsedníčka komisie

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.

    Predkladá: kontrolórka obecného úradu

6. D i s k u s i a

7. Návrh na uznesenie

8. Ukončenie

 

                                                                           Miroslav Beňadik

                                                                              starosta   obce


 
 
Položky 37-42 z 139

dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav

webygroup

Úvodná stránka