Prechod na navig當iu block menu Prechod na navig當iu Hlavn menu Prechod na navig當iu vodorovn

Internetov str疣ka obce Nitrica.

Pozv疣ka na zasadnutie obecn馼o zastupiteセstvaVytla鑛
 

OBECNン レRAD - N IT R IC A

末末末末末末末末末末末末末末末

Oznamujeme ob鐶nom, 枡 da 13. 09. 2017 o19,00 hodine

sa kon

zasadnutie

OB E C N ノ H O

ZAST UP IT E シ ST VA

V SチLE KULTレRNEHO DOMU

P r og r am :

末末末末末蔓

1. Spr疱a o鑛nnosti OZ a rie啼n diskusnch prspevkov.

Predklad: z疽tupca starostu obce

2. Spr疱a o鐺rpan rozpo鑼u obce aZ sM Nitrica za I. polrok 2017.

Predklad: ekonmka obecn馼o radu

3. Prprava hodovch osl疱.

Predklad: predsedn鑢a komisie 嗅olstva, kultry, ml疆e枡 a 嗔ortu

4. Prehodnotenie kultrno 嗔ortov馼o kalend疵a akci za I. polrok 2017.

Predklad: predsedn鑢a komisie 嗅olstva, kultry, ml疆e枡 a 嗔ortu

5. Prprava Бktvu dchodcov na mesiac oktber.

Predklad: predsedn鑢a komisie soc. vec a rodiny

6. D iskusi a

7. N疱rh na uznesenie

8. Ukon鐺nie

Miroslav Beadik

starosta obce


 
 

17.12.2017   14:30

VianocneTrhy2017.jpg

s疝a Kultrneho domu Nitrica

Viano鈩 program

Obec Nitrica a Komisia kultry, 嗅olstva, ml疆e枡 a 嗔ortu pri OZ Nitrica

V疽 srde鈩e pozvaj

v nedeセu 17. decembra 2017 o 14,30 na

Viano鈩 program

det a 枴akov Z s M Nitrica

do s疝y Kultrneho domu Nitrica.

Po skon鐺n programu V疽 pozvame na


Viano鈩 trh

v are疝i pri kultrnom dome (predaj cca do 19,00 hod.).

Pripraven bud pre V疽 predajn st疣ky s rznym tovarom a tie ob鐺rstvenie (klob疽y, jaternice, varen vno, viano鈩 pun, 鐶j .... ).

Na sprjemnenie viano鈩ej atmosf駻y bud hra VENIKA.

O 16,00 hod. vystpi s viano鈩m programom


Seniorklub 蛎fran z Nitrice.


Te夬me sa na stretnutie s Vami
a 枡l疥e V疥 kr疽ne str疱en
predviano鈩 nedeセn popoludnie...


 

1.1.2018   00:30

Ohnostroj2017.jpg

pred Kultrny dom Nitrica

Sl疱nostn ohostroj

Komisia kultry, 嗅olstva, ml疆e枡 a 嗔ortu pri OZ Nitrica

V疽 srde鈩e pozva na

SLチVNOSTNン OHメOSTROJ

pol hodinu po polnoci
da 1. janu疵a 2018
pred Kultrny dom Nitrica.

Privtajme spolo鈩e nov rok 2018.
Pre v啼tkch je pripraven varen vno!

Srde鈩e V疽, V癰en ob鐶nia, v啼tkch pozvame!


 

4.1.2018   16:00

Clovece2018.jpg

Kultrny dom Nitrica

ネlove鐺, nehnevaj sa!

Komisia kultry, 嗅olstva, ml疆e枡 a 嗔ortu pri OZ Nitrica

Prte sa zabavi v啼tci ste srde鈩e vtan, mlad i t skr naroden 

kedy: 4.1.2018 嗾vrtok o 16,00 hodine
kde: Kultrny dom Nitrica

Potrebujete iba dobr n疝adu, tro嗅u 圄astia a hlavne 鑞ove鐺, nehnevaj sa!!!
M枡te si prinies so sebou aj vlastn hry!


 

5.1.2018   16:00

Stolnotenisovy2017.jpg

telocvi頸a Z Nitrica

Stolnotenisov turnaj

Komisia kultry, 嗅olstva, ml疆e枡 a 嗔ortu pri OZ Nitrica

v疽 pozva na

STOLNOTENISOVン
TURNAJ

05.01.2018
o 16:00 hod.
v telocvi鈩i Z Nitrica
prezent當ia hr礪ov 15:30 - 16:00


 

6.1.2018   09:00

Nohejbalovy2018.jpg

telocvi頸a Z Nitrica

Nohejbalov turnaj

Komisia kultry, 嗅olstva, ml疆e枡 a 嗔ortu pri OZ Nitrica

v疽 pozva na

NOHEJBALOVン
TURNAJ

06.01.2018
o 9:00 hod.
v telocvi鈩i Z Nitrica
prezent當ia mu枹tiev 8:30 - 9:00


 

13.1.2018   19:30

Ples 2018 Nitrica.jpg

Kultrny dom Nitrica

31. reprezenta鈩 ples obce Nitrica

Komisia kultry, 嗅olstva, ml疆e枡 a 嗔ortu pri OZ Nitrica

V疽 srde鈩e pozva na
31. reprezenta鈩 ples obce Nitrica
13.1.2018 so sl疱nostnm za鑛atkom o 19:30 v s疝e Kultrneho domu Nitrica

Hudobn skupina KTM
Cimbalov muzika z Poluvsia

Cena vstupenky: 30 Eur
(prpitok, ve鐺ra, druh ve鐺ra - 嘛馘ske stoly,
k疱a, dezert, miner疝ka, tombola)

Vstupenky si m枡te zakpi od 06.12.2017 na Obecnom rade
v pracovnch doch, kontakt: 0945447308


 

dnes je: 15.12.2017

meniny m: Ivica

webygroup

レvodn str疣ka