Prechod na navig當iu block menu Prechod na navig當iu Hlavn menu Prechod na navig當iu vodorovn

Internetov str疣ka obce Nitrica.

Pozv疣ka na zasadnutie obecn馼o zastupiteセstvaVytla鑛
 

OBECNン レRAD - N IT R IC A

末末末末末末末末末末末末末末末

Oznamujeme ob鐶nom, 枡 da 13. 09. 2017 o19,00 hodine

sa kon

zasadnutie

OB E C N ノ H O

ZAST UP IT E シ ST VA

V SチLE KULTレRNEHO DOMU

P r og r am :

末末末末末蔓

1. Spr疱a o鑛nnosti OZ a rie啼n diskusnch prspevkov.

Predklad: z疽tupca starostu obce

2. Spr疱a o鐺rpan rozpo鑼u obce aZ sM Nitrica za I. polrok 2017.

Predklad: ekonmka obecn馼o radu

3. Prprava hodovch osl疱.

Predklad: predsedn鑢a komisie 嗅olstva, kultry, ml疆e枡 a 嗔ortu

4. Prehodnotenie kultrno 嗔ortov馼o kalend疵a akci za I. polrok 2017.

Predklad: predsedn鑢a komisie 嗅olstva, kultry, ml疆e枡 a 嗔ortu

5. Prprava Бktvu dchodcov na mesiac oktber.

Predklad: predsedn鑢a komisie soc. vec a rodiny

6. D iskusi a

7. N疱rh na uznesenie

8. Ukon鐺nie

Miroslav Beadik

starosta obce


 
 

26.5.2018   20:00

Cimbalovka2018.jpg

Kultrny dom Nitrica

M疔ov セudov veselica s Poluvskou cimbalovou muzikou

Obec Nitrica

V疽 srde鈩e pozva na

M疔ov セudov veselicu
s Poluvskou cimbalovou muzikou

da 26. m疔a 2018

v Kultrnom dome Nitrica
(20,00 hod. - 02,00 hod.)

Vtan セudov oble鐺nie
(nie je podmienkou)

Te喨 sa m枡te na grilovan kolen, dom當u 嗾rdセu a vesel program 鑞enov DHZ Nitrica

Vstupn: 5 eur


 

dnes je: 21.5.2018

meniny m: Zina

Prspevok 2% zaplatenej dane z prjmov

Mil rodi鑛a, v癰en spoluob鐶nia. Ob鑛anske zdru枡nie 迭odi鑰vsk zdru枡nie pri Z疚ladnej 嗅ole s materskou 嗅olou Nitrica sa aj tento rok, tak ako po minul roky v z疚onnej lehote zaregistrovalo ako uch疆za o 2% zaplatenej dane z prjmov od fyzickch alebo pr疱nickch osb za rok 2017.

webygroup

レvodn str疣ka