Prechod na navig當iu block menu Prechod na navig當iu Hlavn menu Prechod na navig當iu vodorovn

Internetov str疣ka obce Nitrica.

Pozv疣ka na zasadnutie obecn馼o zastupiteセstvaVytla鑛
 

OBECNン レRAD - N IT R IC A

末末末末末末末末末末末末末末末

Oznamujeme ob鐶nom, 枡 da 13. 09. 2017 o19,00 hodine

sa kon

zasadnutie

OB E C N ノ H O

ZAST UP IT E シ ST VA

V SチLE KULTレRNEHO DOMU

P r og r am :

末末末末末蔓

1. Spr疱a o鑛nnosti OZ a rie啼n diskusnch prspevkov.

Predklad: z疽tupca starostu obce

2. Spr疱a o鐺rpan rozpo鑼u obce aZ sM Nitrica za I. polrok 2017.

Predklad: ekonmka obecn馼o radu

3. Prprava hodovch osl疱.

Predklad: predsedn鑢a komisie 嗅olstva, kultry, ml疆e枡 a 嗔ortu

4. Prehodnotenie kultrno 嗔ortov馼o kalend疵a akci za I. polrok 2017.

Predklad: predsedn鑢a komisie 嗅olstva, kultry, ml疆e枡 a 嗔ortu

5. Prprava Бktvu dchodcov na mesiac oktber.

Predklad: predsedn鑢a komisie soc. vec a rodiny

6. D iskusi a

7. N疱rh na uznesenie

8. Ukon鐺nie

Miroslav Beadik

starosta obce


 
 

Nena嗟i sa 枴adne akcie


dnes je: 15.8.2018

meniny m: Marcela

webygroup

レvodn str疣ka