Prechod na navig當iu block menu Prechod na navig當iu Hlavn menu Prechod na navig當iu vodorovn

Internetov str疣ka obce Nitrica.

Pozv疣ka na zasadnutie obecn馼o zastupiteセstvaVytla鑛
 

OBECNン レRAD - N IT R IC A

末末末末末末末末末末末末末末末

Oznamujeme ob鐶nom, 枡 da 15. 11. 2017 o18,00 hodine

sa kon

zasadnutie

OB E C N ノ H O

ZAST UP IT E シ ST VA

V SチLE KULTレRNEHO DOMU

P r og r am :

末末末末末蔓

1. Spr疱a o鑛nnosti OZ a rie啼n diskusnch prspevkov.

Predklad: z疽tupca starostu obce

2. Predlo枡nie aschv疝enie n疱rhu pl疣u zasadnut OZ na rok 2018.

Predklad: starosta obce

3. Prejednanie aschv疝enie n疱rhu kultrno 嗔ortov馼o kalend疵a

akci na rok 2018.

Predklad: predsedn鑢a komisie 嗅olstva, kultry, ml疆e枡 a 嗔ortu

4. Prprava ЧXXI. reprezenta鈩馼o plesu.

Predklad: predsedn鑢a komisie 嗅olstva, kultry, ml疆e枡 a嗔ortu

5. D iskusi a

6. N疱rh na uznesenie

7. Ukon鐺nie

Miroslav Beadik

starosta obce


 
 

30.6.2018   13:00

Turnaj 2018.jpg

Ihrisko TJ Nitrica

XXVI. ro鈩k futbalov馼o turnaja o putovn poh疵 starostu obce Nitrica

Obec Nitrica

Obec Nitrica

V疽 srde鈩e pozva na

XXVI. ro鈩k Futbalov馼o turnaja o putovn poh疵 starostu obce Nitrica
in memoriam Ivana S疣yho

da 30. jna 2018
na ihrisku TJ Nitrica
so za鑛atkom o 13,00 hodine.
Z鐶stnia sa mu枹tv:
TJ Dru枹tevnk Nitrica
Internacion疝i Nitrica
TJ Slovan N疱ojovce
TJ Slovan Teme

Po skon鐺n turnaja V疽 srde鈩e pozvame na
Tane鈩 z畸avu
Пod zelenm
na n疥est pri Kultrnom dome Nitrica.

Hr DJ VLADO

Pripraven je bohat ob鐺rstvenie,
vstup je voセn!

Pre deti je pripraven sk疚ac hrad, cukrov vata a balny.


 

dnes je: 22.6.2018

meniny m: Paulna

Prspevok 2% zaplatenej dane z prjmov

Mil rodi鑛a, v癰en spoluob鐶nia. Ob鑛anske zdru枡nie 迭odi鑰vsk zdru枡nie pri Z疚ladnej 嗅ole s materskou 嗅olou Nitrica sa aj tento rok, tak ako po minul roky v z疚onnej lehote zaregistrovalo ako uch疆za o 2% zaplatenej dane z prjmov od fyzickch alebo pr疱nickch osb za rok 2017.

webygroup

レvodn str疣ka