Prechod na navig當iu block menu Prechod na navig當iu Hlavn menu Prechod na navig當iu vodorovn

Internetov str疣ka obce Nitrica.

Pozv疣ka na zasadnutie obecn馼o zastupiteセstvaVytla鑛
 

OBECNン レRAD - N IT R IC A

末末末末末末末末末末末末末末末

Oznamujeme ob鐶nom, 枡 da 15. 11. 2017 o18,00 hodine

sa kon

zasadnutie

OB E C N ノ H O

ZAST UP IT E シ ST VA

V SチLE KULTレRNEHO DOMU

P r og r am :

末末末末末蔓

1. Spr疱a o鑛nnosti OZ a rie啼n diskusnch prspevkov.

Predklad: z疽tupca starostu obce

2. Predlo枡nie aschv疝enie n疱rhu pl疣u zasadnut OZ na rok 2018.

Predklad: starosta obce

3. Prejednanie aschv疝enie n疱rhu kultrno 嗔ortov馼o kalend疵a

akci na rok 2018.

Predklad: predsedn鑢a komisie 嗅olstva, kultry, ml疆e枡 a 嗔ortu

4. Prprava ЧXXI. reprezenta鈩馼o plesu.

Predklad: predsedn鑢a komisie 嗅olstva, kultry, ml疆e枡 a嗔ortu

5. D iskusi a

6. N疱rh na uznesenie

7. Ukon鐺nie

Miroslav Beadik

starosta obce


 
 

13.1.2018   19:30

Ples 2018 Nitrica.jpg

Kultrny dom Nitrica

31. reprezenta鈩 ples obce Nitrica

Komisia kultry, 嗅olstva, ml疆e枡 a 嗔ortu pri OZ Nitrica

V疽 srde鈩e pozva na
31. reprezenta鈩 ples obce Nitrica
13.1.2018 so sl疱nostnm za鑛atkom o 19:30 v s疝e Kultrneho domu Nitrica

Hudobn skupina KTM
Cimbalov muzika z Poluvsia

Cena vstupenky: 30 Eur
(prpitok, ve鐺ra, druh ve鐺ra - 嘛馘ske stoly,
k疱a, dezert, miner疝ka, tombola)

Vstupenky si m枡te zakpi od 06.12.2017 na Obecnom rade
v pracovnch doch, kontakt: 0945447308


 

dnes je: 25.11.2017

meniny m: Katarna

webygroup

レvodn str疣ka