Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Dodatok č.5/2017 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka materskej školy, školského zariadenia a základnej umeleckej školy na príslušný kalendárny rok.Vytlačiť
 


 
 

Návrh dodatku č.1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nitrica.Vytlačiť
 


 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

OBECNÝ   ÚRAD  -     N I T R I C A

–––––––––––––––––––––––––––––––

 

Oznamujeme občanom, že dňa   15. 11. 2017 o 18,00 hodine

sa koná

 zasadnutie

 

O B E C N É H O 

Z A S T U P I T E Ľ S T V A

V   SÁLE   KULTÚRNEHO   DOMU

 

P r o g r a m :

––––––––––– 

1. Správa o činnosti OZ a  riešení diskusných príspevkov.

    Predkladá: zástupca starostu obce

2. Predloženie a schválenie návrhu plánu zasadnutí  OZ na rok 2018.

    Predkladá: starosta obce

3. Prejednanie a schválenie návrhu kultúrno – športového kalendára

    akcií na rok 2018.

    Predkladá: predsedníčka komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

4. Príprava „XXXI. reprezentačného plesu“.

    Predkladá: predsedníčka komisie školstva, kultúry, mládeže a športu

5. D i s k u s i a

6. Návrh na uznesenie

7. Ukončenie

 

 

                                                                           Miroslav Beňadik

                                                                              starosta   obce


 
 

Výsledky volieb do TSK v obci Nitrica, 04.11.2017Vytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaníVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie ROZ SaarGummi.pdf ROZ SaarGummi.pdf (4.9 MB)

 
 
Položky 1-6 z 115

dnes je: 15.12.2017

meniny má: Ivica

webygroup

Úvodná stránka