Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nová obecná stránkaVytlačiť
 

Vážený návštevníci,

Predstavujeme Vám novú obecnú stránku našej obce. Stránka sa postupne napĺňa informáciami z doterajšej webovej stránky, ako aj aktuálnymi informáciami z našej obce. Pôvodná web stránka obce bude dostupná ešte do konca roka 2016. V roku 2017 už bude funkčná len terajšia nová stránka obce. Na pôvodnú stránku obce je možné sa dostať z aktuálnej stránky pomocou odkazu s názvom "Pôvodná web stránka", alebo na adrese: www.old.nitrica.sk

 


 
 

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018Vytlačiť
 

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6  zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov  a o zmene a doplení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplení niektorých zákonov v znení neskoších zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.  


 
 

Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemkuVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku

Obec NITRICA v súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer budúceho predaja nehnuteľností:

p. č. 166/6  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  13 m², k. ú. Dvorníky nad Nitricou,

p. č. 166/7  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  47 m², k. ú. Dvorníky nad Nitricou,

p. č. 166/8  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere  5 m², k. ú. Dvorníky nad Nitricou,

 

na základe žiadosti:

Mgr. Stanislav Šúň,  trvale bytom Diviacka Nová Ves č. 495 a manž. Mgr. Jarmila Šúňová, trvale bytom Diviacka Nová Ves č. 487 v sume 3,32 €/ m² s tým, že náklady spojené s prevodom si hradia kupujúci. 

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Novovytvorené parcely podľa GP č. 27/2018  zo dňa 25. 01. 2018 sú zastavané stavbou rodinným domom  č. 485 vrátane priľahlej plochy dvora a preddomovej záhradky.  Parcely, ktoré boli vo vlastníctve rodiny  Kováčovej, neboli právne usporiadané do ich vlastníctva. Pozemok je oplotený a rodina ho užívala s vedomím, že sú vlastníkmi. 

 

Tento zmluvný prevod je v zmysle uznesenia OZ v Nitrici č. 2/2019 – I., c) zo dňa 08. januára 2019.

 

 

 

 


 
 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republikyVytlačiť
 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú dňa 25. mája 2019

od 7:00 hod.  do 22:00 hod. 


 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nitrica č. 1/2018Vytlačiť
 


 
 

Oznam v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienakah výkonu volebného právaVytlačiť
 

Oznam v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vz není neskorších predpisov a na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 8/2019 Z. z. o vyhlásení volieb Prezidenta SR oznamujeme, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Nitrica...

Súbor na stiahnutie Oznam.pdf Oznam.pdf (187.5 kB)

 
 
Položky 1-6 z 173

dnes je: 21.2.2019

meniny má: Eleonóra

webygroup

Úvodná stránka