Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Účinnosť od: 1.1.2019

6/2018


 
 
Účinnosť od: 1.11.2018

2/2018


 
 
Účinnosť od: 1.1.2017

7/2017


 
 
Účinnosť od: 1.1.2016

6/2016


 
Dodatok č. 3/2015 k Všeobecne zaväznému nariadeniu obce Nitrica č. 1/2013 VZN originálne kompetencie.pdf VZN originálne kompetencie.pdf (473.5 kB)

 
Účinnosť od: 1.7.2016

2/2016


 
Dodatok č.1/2017 k VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nitrica SOcU_Nitric17121410151.pdf SOcU_Nitric17121410151.pdf (832.4 kB)
Všeobecno záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nitrica VZN odpady.pdf VZN odpady.pdf (4.4 MB)
NÁVRH všeobecno záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nitrica VNZ odpady 2-2016-navrh.pdf VNZ odpady 2-2016-navrh.pdf (266.8 kB)

 
Účinnosť od: 1.6.2016

1/2016


 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrica č. 1/2016 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, o úhradách za domácu opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území obce Nitrica a o poskytovaní sociálnej služby – donáška stravy VZN o opatrovateľskej službe.pdf VZN o opatrovateľskej službe.pdf (1.5 MB)
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nitrica č. 1/2016 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby, o úhradách za domácu opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území obce Nitrica a o poskytovaní sociálnej služby – donáška stravy VZN o opatrovateľskej službe-navrh.pdf VZN o opatrovateľskej službe-navrh.pdf (233.9 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2015

5/2015


 
pre rok 2016 platí VZN č. 2/2014 o dani z nehnuteľností – schválené OZ v roku 2014 VZN42015.pdf VZN42015.pdf (1.9 MB)

 
Účinnosť od: 1.1.2014

4/2015


 
pre rok 2016 platí VZN č. 4/2013 o ostatných miestnych daniach na území obce NITRICA – schválené OZ v roku 2013 VZN32015.pdf VZN32015.pdf (161.3 kB)

 
Účinnosť od: 1.12.2015

3/2015


 
Dodatok č.1 k VZN č.1/2012 VZN1-12015.pdf VZN1-12015.pdf (285.6 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2016

2/2015


 
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady VZN22015.pdf VZN22015.pdf (1.2 MB)

 
Účinnosť od: 1.1.2015

1/2015


 
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp VZN12015.pdf VZN12015.pdf (206.6 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2015

2/2014


 
VZN o dani z nehnuteľností VZN22014.pdf VZN22014.pdf (1.9 MB)

 
Účinnosť od: 1.1.2015

1/2014


 
Dodatok č. 2/2014 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Nitrica č. 1/2013 VZNDod22014.pdf VZNDod22014.pdf (463.9 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2015

1/2014


 
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN12014.pdf VZN12014.pdf (3.9 MB)

 
Účinnosť od: 1.4.2013

1/2013


 
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2013 VZN 12013.pdf VZN 12013.pdf (1.4 MB)

 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup

Úvodná stránka