Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Nitrica.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školyVytlačiť
 

Obec Nitrica, č. 489, 972 22  Nitrica

 

Spis č. OÚN 132/2018                                                                      V Nitrici, 04.04.2018

 

Obec Nitrica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

 

  • Základná škola s materskou školou Nitrica, č. 41, 972 22  Nitrica

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
  • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
  • najmenej 5  rokov pedagogickej praxe

 

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 

  • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
  • doklad o absolvovaní 1. atestácie
  • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
  • profesijný životopis
  • návrh koncepcie rozvoja školy
  • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prihlášky s  úradne  overenými  fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 30. 04. 2018 na adresu:

Obec Nitrica, č. 489, 972 22  Nitrica

v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie.

 


 
 

Nenašli sa žiadne akcie


dnes je: 20.3.2019

meniny má: Víťazoslav, Klaudius

webygroup

Úvodná stránka