Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Nitrica.

OZNAMY

Oznámenie o doručení písomnosti


 

Pracovná ponuka MAS ROZVOJ HORNEJ NITRY

PRACOVNÁ PONUKA
MAS ROZVOJ HORNEJ NITRY, Námestie SNP 174/23, 972 71 Nováky 
Vyhlasuje
Výberové konanie na obsadenie miesta
Projektový manažér kancelári ...viac...


 

Pracovná ponuka MAS ROZVOJ HORNEJ NITRY

PRACOVNÁ PONUKA
MAS ROZVOJ HORNEJ NITRY, Námestie SNP 174/23, 972 71 Nováky 
Vyhlasuje
Výberové konanie na obsadenie miesta
Kritéria na odborný administ ...viac...


 

Predaj rodinného domu

Predám rodinný dom v Nitrici, súpisné číslo 102 - Račice. 
Kontakt - 0903 294 766. 
viac...


 

Voľby prezidenta SR - výsledky volieb v našej obci


 

Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č. 180/2014 Z. z.


 

Príprava uchádzačov na prijímačky na Akadémiu ozbrojených síl

.Informácia pre mladých občanov, ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
Príprava uchádzačov na ...viac...


 

Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemkov

Zverejnenie zámeru obce na odpredaj pozemku
Obec NITRICA v súlade s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
viac...


 

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky


 

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6  zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov  a o zmene a doplení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplen ...viac...


 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú dňa 25. mája 2019
od 7:00 hod.  do 22:00 hod. 
viac...


 

Oznam v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienakah výkonu volebného práva

Oznam v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vz není neskorších predpisov a na základe rozhodnutia predsedu ...viac...


 

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Nitrica pre voľby do orgánov samosprávy obcí


 

Pomoc pre znevýhodnenú Noemi

vrchnáky01.jpg


NOEMI OK
občianske združenie
Vás PROSÍ o pomoc pri ZBERE PLASTOVÝCH VRCHNÁKOV.
Z peňazí za vyzbierané množstvo budú financované rehabilitácie alebo pom ...viac...


 

Oznámenie o zápise do základnej školy

V súlade s ustanovením § 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a v zmysle VZN ...viac...


 

Poukázanie 2% z daní

Milí rodičia, vážení spoluobčania.
Občianske združenie “Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Nitrica” sa aj tento rok, tak ako po minulé roky v zákonn ...viac...


 

Zlatý AMOS, správa o súťaži, poďakovanie

V sobotu 12. mája 2018 prebehlo semifinálové kolo
ankety o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku,
ktorého sa zúčastnilo 12 postupujúcich učiteľov z celého Slovenska. ...viac...


 

Verejná vyhláška

Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 - 2048 - záznamy z prerokovania pripomienok a vyhodnotenie podaných pripomienok
viac...


 

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia


 

Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Nitrica
OZNÁMENIE 
Oznamujeme občanom, že dňa 27. 03. 2019 o 18,00 hodine sa koná zasadnutie obecného zastupiteľstva v sále kultúrneho domu.
viac...


 

Nenašli sa žiadne akcie


dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

webygroup

Úvodná stránka